NAŠE PRODUKTY


Pstruh duhový

Pstruh duhový je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých. Důležitými faktory pro jeho výskyt je zejména teplota vody, její čistota a obsah kyslíku ve vodě. Snáší i pomaleji tekoucí nebo stojatou vodu. Pstruzi duhoví jsou predátoři s rozmanitou potravou, žerou téměř vše, co se k nim dostane. V prvních 3 letech pohlavně dospívá, tření probíhá od konce března do první poloviny května. 


Siven americký

Siven americký je drává sladkovodní ryba z čeledi lososovitých. Je rybou obývající čisté, chladné a na kyslík bohaté vody a to jak stojaté tak tekoucí. Živí se vodním hmyzem, drobnými rybkami a v menší míře loví měkkýše, korýše a žáby. Pohlavně dospívá ve stáří 2-3 roků, tření probíhá podle teploty vody v říjnu až listopadu. Vzrostlá samice může vytřít až 7000 jiker.


Kapr obecný

Kapr obecný je sladkovodní paprskoploutvá ryba z čeledi kaprovití. Dlouhodobě vyskytuje v řekách a jezerech, pro jeho chov byly vybudovány celé rybniční soustavy. Kapr obecný je všežravec, živí se rostlinnými a živočišnými organismy obývající břeh a dno vod. Rozmnožování začíná obvykle na jaře, kdy vzrůstá teplota vody. Tření probíhá v okrajových, mělkých vodách, které jsou bohaté na vodní rostliny.  

CENÍK

Čerstvé ryby přímo ze sádek

Pstruh duhový

190Kč / Kg

Siven americký

190Kč / Kg

Kapr obecný

95 Kč / Kg

Filety pstruh/siven

400 Kč / Kg

PRODEJNA RYB VE VALECH
      mob.777 936 287
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!